Shopping Cart

Thành Tiền 0đ
Tổng Tiền 0đ

QUY TRÌNH

Để quản lý và điều hành công việc theo quy định, tiêu chuẩn đã được đặt ra, nhằm đảm hoàn thành mục tiêu công việc mang lại giá trị cho KH. Sắt Mỹ Nghệ Hà Sơn Phát làm việc theo những quy trình nhất định

 

1. QUY TRÌNH HOẠT ĐỘNG

 

2. QUY TRÌNH SẢN XUẤT

 

3. QUY TRÌNH THI CÔNG LẮP ĐẶT

 

4. QUY TRÌNH HÀN

 

5. QUY TRÌNH SƠN

 

6. QUY TRÌNH KIỂM TRA

 

7. 5S NHÀ XƯỞNG

 

8. AN TOÀN HÀN & CẮT

Chú Bảo TP HCM đã mua sản phẩm

Cửa Cổng Sắt Mỹ Nghệ HSP 001